onsdag den 24. november 2010

Om at være i bogklub: Møderne

Møderne i bogklubben er en meget vigtig del af det at være i en bogklub. Det er på møderne, vi taler om bøgerne, bestemmer hvilke bøger vi skal læse, samt hvilke rammer bogklubben skal have.

Vi mødes en gang om måneden, og vi aftaler møderne fem måneder frem sammen med bøgerne. På den måde sikrer vi, at langt de fleste kan komme, for det giver de bedste diskussioner og sammenhold i bogklubben.

I starten mødtes vi ude på cafeer, hvor vi først spiste aftensmad og talte om løst og fast og lærte hinanden at kende. Over kaffen og kagen startede diskussionerne om bogen.
I de første måneder fulgte vi en lille dagsorden med forskellige emner, som vi skulle diskutere om bogen. Fx hvilken udvikling hovedpersonen havde igennem bogen, var der metaforer i bogen og hvordan kan bogen perspektiveres. Efter et par måneder med denne "strenge" dagsorden for diskussionen af bøgerne, blev vi enige om at give os selv frie tøjler, da det mindede for meget om dansktimernes analyse af en bog, og det var ikke meningen med vores bogklub. I dag taler vi mere løst om bogen, hvad synes vi om bogen, kan bogen sættes i forbindelse med andre bøger og perspektiveres til samfundet, og hvad der ellers falder os ind.

Efterhånden som vi har lært hinanden bedre og bedre at kende, har diskussionerne om bøger til tider faldet lidt i baggrunden, da vi havde så mange andre ting at tale om. Det har dog været vigtigt for os at bibeholde diskussionerne om bogen, så derfor har vi sat mere fokus på bøgerne igen, særligt efter vi startede bogklubben igen. 

De første ca. 2 år i bogklubbens levetid mødtes vi på cafeer rundt i København. Det var vigtigt for os at finde en cafe med enten et stille hjørne eller et tåleligt lydniveau, hvor vi kunne høre hinanden.
Siden nytår er vi startet på at holde bogklub hjemme hos hinanden. Den store fordel ved det, er at det giver en helt anden ro at holde bogklub i en lejlighed fremfor på en støjende cafe.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar